Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çalışanların işe giriş-çıkışı esnasında yüz tanıma sistemi vasıtasıyla biyometrik verilerinin işlenmesi üzerine bir şirkete 500.000 TL para cezası verdi!

Şirket çalışanlarının şikayetinde özetle, çalıştıkları fabrikada işe giriş-çıkışlarda yüz tanıma sistemi uygulandığı, işe giriş-çıkışlarda alternatif seçenekler varken kullanılan yüz tanıma sisteminin orantısız bir uygulama olduğu, ayrıca çalışanların tuvalette geçirdiği zamanı ölçmek için güvenlik kameralarının ilgili kişileri fiziksel olarak etkileyebilecek şekilde lavabolara da konulduğu, söz konusu kameralar ile ilgili aydınlatma yapılmadığı iddia edilerek gereğinin yapılması talep ediliyor.

İşveren savunmasında özetle, şirketin kağıt üretim faaliyeti nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği açısından “tehlikeli” sınıfta yer aldığı, yüz okuma sistemi ile üretim alanına giriş sağlanabildiği, çalışanların tuvaletlerde sigara içmeleri ve sonrasında yanıcı bir ürün olan parfüm sıkmalarının büyük bir risk doğurduğu, tuvaletin bulunduğu koridordaki kameranın görüntü almadığı ve caydırma amaçlı olduğu, kameralar için aydınlatma, yüz tanıma sistemi için de ve açık rıza gibi süreçlerin yerine getirildiği belirtiliyor.

Kurul yaptığı incelemede, çalışanların soyunma odaları, tuvaletler, duşlar, mescit, dinlenme odaları ve emzirme odaları bakımından makul bir mahremiyet beklentisinde olduğu dikkate alındığında, söz konusu alanlarda veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmesinin çalışanların mahremiyet beklentilerini zedeler nitelikte özel alanlarını işgal niteliğinde sayılabileceği vurgulanıyor.

Her ne kadar veri sorumlusu tarafından şikayete konu kameranın sahte ve caydırma amaçlı olduğu iddia edilse de bu şekilde kişisel veri işleniyor izlenimi verilerek işçilerin mahrem alanlarında her an izleniyormuş hissine kapılmasına sebep olunmasının veri sorumlusunun dürüstlük ilkelerine aykırı davranışı anlamına geldiği belirtiliyor.

Yüz tanıma sistemi açısından, taraflardan birinin diğeri üzerinde etkili olduğu durumlarda güç dengesizliğinin bulunduğu, istihdam ilişkisinde var olabildiği ve çalışana rıza göstermeme imkanının etkin bir biçimde sunulmadığı durumlarda gerçek bir seçeneğe sahip olunduğunu söylemenin mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

Çalışanların biyo metrik veri niteliğindeki yüz tanıma verisinin işlenmesi yerine, işveren tarafından; işe giriş-çıkışta manyetik kart, RFID etiketi, cep telefonuna gönderilecek bir SMS’in sisteme girilmesi gibi alternatif yollar uygulanabileceği ve işçilerin başkası yerine imza atma veya kart okutma gibi yöntemlere başvurmaması adına yaptırımlar belirlenerek işçilere bilgilendirme yapılarak kötü niyetli kullanımların önüne geçilebileceği belirtiliyor.

Yüz tanıma sistemi vasıtasıyla biyometrik verileri işlenmesinin KVKK’daki herhangi bir veri işleme şartına dayanılmaksızın gerçekleştirildiği sonucuna varılarak 500.000 TL para cezası veriliyor.