Kanguru, prime esas kazanç, aylık teşvik tutarları, net prim ödeme tutarlarını raporlar, ay sonunda muhasebe birimi ile mutabak sağlatır.